Zakład produkcyjny „Augum”

Lokalizacja: Kokotów / Małopolska
Rok: 2010
Funkcja: produkcja

Rozbudowa budynku zakładu produkcji akcesoriów motoryzacyjnych gumowych, gumowo-metalowych i z innych tworzyw o halę produkcyjną z zapleczem magazynowym.

Zakres dokumentacji obejmował pełne opracowania technologiczne i środowiskowe pod kątem planowanej rozbudowy oraz jej wpływu na ewentualne zwiększenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (raport oddziaływania na środowisko, operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji).

Powierzchnia użytkowa budynku ok. 1000 m².