OFERTA

Studio Complex oferuje pełną obsługę inwestycji budowlanych na etapach przygotowania, realizacji i przekazania do użytkowania.
Świadczymy usługi w zakresie: doradztwa inwestycyjnego, opracowania analiz wykonalności, projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych.

Reprezentujemy naszych Klientów w celu uzyskania dokumentów formalno-prawnych. Koordynujemy działania projektowe w ramach których opracowywane są mapy geodezyjne, badania geologiczne, ekspertyzy techniczne, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne, oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy realizacjach naszych projektów sprawujemy nadzory autorskie.

W ramach opracowywanej przez nas wielobranżowej dokumentacji wykonujemy: kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, wizualizacje, charakterystyki energetyczne budynków, projekty sieci i przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz projekty branży drogowej.

Mamy duże doświadczenie w zakresie projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych, usługowych, handlowych, hotelarskich, użyteczności publicznej, gospodarczych i przemysłowych.

Wśród naszych usług oferujemy również inwentaryzacje budowlane, projekty wyodrębnienia lokali, jak również inne opracowania na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientami.

Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do przygotowania dokumentacji. Wykonywane projekty posiadają wszystkie konieczne uzgodnienia rzeczoznawców w zakresie ochrony pożarowej oraz wymagań sanitarno-higienicznych.

Dokumentacja przygotowywana jest przez naszych doświadczonych architektów, za pomocą profesjonalnych narzędzi inżynierskich, co jest gwarancją opracowania projektów zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami.