Szkoła Artystyczna

Lokalizacja: Małopolska
Rok: 2009
Funkcja: edukacja

Projekt koncepcyjny wyższej szkoły artystycznej z przedmiotowymi pracowniami artystycznymi, biblioteką, audytorium, salą wystawową i klubo – kawiarnią.

Powierzchnia użytkowa budynku ok. 2500 m².