OFERTA

Studio Complex oferuje pełną obsługę inwestycji budowlanych zarówno na etapie ich przygotowania, jak również realizacji i przekazania do użytkowania.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, opracowania analiz wykonalności, projektów koncepcyjnych oraz dokumentacji projektowej. Dla naszych Klientów koordynujemy wykonanie i wykonujemy: mapy geodezyjne, badania geologiczne, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne oraz inne dokumenty i opracowana niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zakresie opracowania dokumentacji budowlanej wykonujemy pełnobranżowe projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych, usługowych, handlowych, hotelarskich, użyteczności publicznej, gospodarczych i przemysłowych. Opracowujemy projekty sieci i przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz projekty branży drogowej.

Ponadto wykonujemy świadectwa energetyczne wszelkiego rodzaju budynków zgłaszanych do użytkowania lub przeznaczonych do sprzedaży.

Wśród naszych usług oferujemy również inwentaryzacje budowlane, projekty wyodrębnienia lokali, wizualizacje projektowanych obiektów, jak również inne opracowania na specjalne życzenie Klientów.

Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy szereg „Projektów gotowych” budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, bliźniaków, budynków w zabudowie szeregowej, garaży, małych budynków gospodarczych i handlowych.

Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do przygotowania opracowywanej przez nas dokumentacji. Wykonywane projekty posiadają wszystkie konieczne uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw: sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dokumentacja opracowywana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz za pomocą profesjonalnych narzędzi inżynierskich, które w połączeniu z obszerną wiedzą naszych projektantów dają gwarancję rzetelnej i profesjonalnej realizacji projektów.

Zakres świadczonych usług
Biura Projektowego

ANALIZA, DORADZTWO, OPTYMALIZACJA

KONCEPCJA, PROJEKT, WIZUALIZACJA

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

NADZÓR AUTORSKI